Категорії
тест
Категорії 2
тест 2

Сайт ММО вчителів Основ здоров'я

АНАЛІЗ РОБОТИ МО ЗА 2009-10 Н.Р.

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів «Основ здоров'я» та ОБЖ

за 2009-2010 навчальний рік.

Науково - методична проблема, над якою працювало місто у 2009 - 2010

навчальному році:

«Задоволення освітніх потреб та формування професійної компетентності учасників навчально - виховного процесу».

І.Аналіз педагогічних кадрів: Всього вчителів -36

    -    Зі стажем до 5 років - 2

-          Від 5 до 25 років - 23

-          Більше 25 років-11

-          Курсова перепідготовка -

2.Освіта:                                                                                                                                     

-   вища - 35

-   нез. Вища -0

- ср.спеціальна - 1

З.Кваліфікація:

-  спеціаліст -  4

-1 категорія - 13

-  2 категорія -4                    

-  вища категорія-15

4.3вання:

-  старший вчитель - 9

-  вчитель методист - 2

У 2009 – 2010 р. методичне об єднання вчителів Основ здоров я ,  ОБЖ працювало над темою:

«Креативність у викладанні курсу «Основ здоров'я» на засадах розвитку життєвих навичок».

На сьогоднішній день вчителі ММО вчителів Основ здоров я,  ОБЖ реалізуючи етапи проблемної теми визначили та проаналізували труднощі, що виникають у вчителів під час викладання курсу. А також займались накопиченням теоретичного матеріалу, щодо вивчення колективом теорії проблеми. Всі ці питання неодноразово обговорювались на засіданнях ММО, яке відбувається 1 раз у чверть.

Згідно плану роботи методичного об'єднання у 2009-2010р. відбулося чотири засідання.

Головним змістом роботи ММО було;

         Вивчення нових педагогічних технологій

         Оволодіння методикою організації удосконаленого підходу до виховання

         Запровадження рекомендацій науки та використання передового    досвіду

         Активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою роботою.

У серпні 2009 р на засіданні методичного об'єднання обговорювалися питання:

Аналіз роботи ММО за 2008-2009н.р. та план роботи на 2009-2010н.р. Також ознайомилися з новинками навчально-методичних видань, фахової періодичної літератури, з нормативно-законодавчою базою викладання основ здоров’я та ОБЖ. Було розподілено доручення з урахуванням інтересів, з метою систематичного короткого огляду нових видань та періодики. Ініціативною групою вчителів були розроблені питання до контрольних робіт

(Булига Д.П. ЗНЗ№1, Вовк Л.В. ЗНЗ№6). 

  З метою надання методичної допомоги вчителям з основ здоров я , ОБЖ та визначенням ефективності роботи ММО проведено анкетування вчителів з питання «Фактори, які впливають на розвиток і саморозвиток педагогів». За результатами анкет ми бачимо, що у 53% членів ММО вчителів Основ

здоров я , ОБЖ виражена потреба у розвитку і за відповідних умов педагог має схильність до постійного його зростання, а у 17,2% - потреба у розвитку має нечітко визначений характер, і мають сумніви, щодо можливості професійного зростання за умов, що склалися, а 29,5% вчителів з чітко визначеною потребою в розвитку, високо оцінили умови роботи ММО, які сприяють професійному зростанню.

 У січні  2010 р.відбулося засідання методичного об єднання на базі ЗНЗ№1

«Школа проти СНІДУ». Досвідом роботи ділилися Булига Д.П., Ліскун Г.І. ,

Зарютін В.В. ділився досвідом з теми : «Сучасні підходи до профілактики поведінкових ризиків і проблем , небезпечних для життя і здоров’ я учнів.

У березні – квітні 2010 року вчителі з основ здоров ’я  та ОБЖ приймали активну  участь у позакласній роботі  по  підготовці команд до конкурсу ДЮР, яка здійснювалась вчителями:

 

  Булига Д.П. ЗНЗ№1                               Кислиця Т.В ЗНЗ№23     

  Сізова Л.Е.ЗНЗ№4                               Леденьова   В.В. ЗНЗ№25                                                                                                                                                                                                                                                               

Передерій  Т.Г.гімназія№5                   

Четверик І.Л. ЗНЗ№8

 Стрелков О.Є.ЗНЗ№13

 Філепенко Н.М.НВК№16

 

Переможцями конкурсу  ДЮР

1 місце Гімназія №19

2 місце ЗНЗ№10

3 місце ЗНЗ№4

Активну участь у підготовці команд міста до конкурсу ЮІР приймали вчителі: Булига Д.П. ЗНЗ№1

Кудря Н.В.  ЗНЗ№4

Зарютін В.В. ЗНЗ№7

Четверик І.Л. ЗНЗ№8

Дрізік Г.В. НВК3№9

Слесаренко Л.С. ЗНЗ№11

Стрелков О.Є.ЗНЗ№13

Грушко О.А. ЗНЗ№19

Леденьова   В.В. ЗНЗ№25                                                                             

                                                                                              Переможцями конкурсу ЮІР

 1 місце Гімназія №19

2 місце НВК№16

3 місце ГІМНАЗІЯ №5

Активну участь у підготовці команди міста до конкурсу «Молодь обирає здоров’ я» приймали  вчителі:

Булига Д.П. ЗНЗ№1

                                                      Переможці зонального конкурсу 

                                                        «Молодь обирає здоров’ я»:

 

1 місце ЗНЗ№1 м.Мелітополь

2 місце м. Токмак

3 місце м. Бердянськ

Травень 2010 рік. Обласний конкурс  «Молодь обирає здоров’ я».

2 місце ЗНЗ№1 м.Мелітополь

Травень 2010 рік. На засіданні методичного об’єднання керівник

Булига Д.П. проаналізував роботу вчителів ММО за рік . Під час роботи були визначені питання, які треба розглянути у новому навчальному році.

В наступному навчальному році з метою підвищення ефективності навчально- виховного процесу ,та виховання в учнів творчої особистості впроваджувати комп’ютерні технології на уроках основ здоров’ я та ОБЖ.

З метою поширення передового педагогічного досвіду вчителів – методистів ,

залучати їх до активної участі в організації та проведенні методичної роботи з педагогічними кадрами ММО.

Разом з тим в організації методичної роботи є невирішені проблеми:

Не повністю реалізовано функцію діагностування ,тому що протягом цього року були труднощі,а саме в тому,що ММО вчителів з основ здоров’я та ОБЖ налічує 36 вчителів. Цей предмет є у багатьох навчальних закладах, багато вчителів, які кожного року змінюються, а проблемні теми пов’язані з їх основним предметом.