Категорії
тест
Категорії 2
тест 2

Сайт ММО вчителів Основ здоров'я

Хто має право викладати предмет

Звертаємо увагу керівників навчальних закладів на необхідність забезпечення викладання предмета «Основи здоров’я» педагогом, який має документ про проходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок (ООЖН) на відповідних курсах інститутів післядипломної педагогічної освіти (підстава — п. 4.4. наказу МОН від 01.06.2009 №457 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»). Неприпустимим є використання годин, відведених на цей предмет, для довантаження вчителів або класних керівників, що не мають відповідної підготовки для викладання предмета «Основи здоров’я».