Категорії
тест
Категорії 2
тест 2

Сайт ММО вчителів Основ здоров'я

АНАЛІЗ РОБОТИ МО ЗА 2010-11 Н.Р.

Оновлення освіти сьогодні вимагає від педагогів знання тенденцій інноваційних змін в системі сучасної освіти, розуміння сутності педагогічної технології; знання інтерактивних форм і методів навчання, уміння аналізувати та оцінювати свій індивідуальний стиль, а також особливості та ефективність застосовуваних педагогічних технологій та власної педагогічної діяльності в цілому. Тому робота ММО була спрямована на підвищення професійної майстерності педагогів.

Протягом 2010-2011 н.р методичне об’єднання вчителів Основ безпеки життєдіяльності та Основ здоров’я міста працювало над реалізацією проблемної теми "Здоровозберігаючі технології на уроках основ здоров я ”.

Структура методичної роботи в місті складається з:

-    методичного об’єднання;

-    семінару – практикуму;

-    творчої групи.

 Вчителі міста систематично формують в учнів навички ведення здорового способу життя, свідомого ставлення до власного здоров’я, безпечного користування предметами та речами. Активно впроваджують у свою роботу нову навчально – методичну літературу, постійно поповнюють шкільні кабінети і куточки ОБЖ  та Основ здоров’я роздатковим та дидактичним матеріалом. Використовують інтерактивні форми роботи на уроці, зокрема при роботі в групах, навчають виділяти головний та актуальний для нашої місцевості матеріал. Більшість вчителів використовують різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності, що дозволяють розкрити суб’єктивний досвід учням, створюють атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу, стимулюють до  застосування різних способів виконання завдань без страху помилитися чи дати неправильну відповідь. Широко використовують у процесі уроку дидактичний матеріал, що дозволяє учню вибрати найбільш для нього значущий вид та форму навчального змісту. Кожен вчитель застосовує розв’язок ситуаційних задач та ігрових ситуацій, які дозволяють учню проявити ініціативу та самостійність. Більшість вчителів міста мають чималий власний методичний доробок, знаходяться у постійному творчому пошуку.

З метою формування компетентності педагогів у питаннях здоров'я та здоров'язберігаючих технологій, а також для узагальнення та систематизації досвіду роботи  була організована робота творчої групи «Інноваційні методи викладання Основ здоров'я» кер. творчої групи Сізова Лілія Еріджепівна ЗНЗ№4

Протягом 2010-2011 н.р активну участь у роботі ММО брали участь такі педагоги: Олексенко Наталія Іванівна ЗНЗ№1, Лещова Олена Володимирівна ГІМН№10, Булига Дмитро Павлович ЗНЗ№1, Пятишева Інна Петрівна ЗНЗ№1, Сізова Лілія Еріджепівна ЗНЗ№4, Фелипенко Наталія Миколаївна НВК№16,Грушко Оксана Анатоліївна ЗНЗ№24, Ліскун Галина Іванівна ЗНЗ№15, Єгорова Зоя Федорівна ГІМН№19 ділилися досвідом своєї роботи, готуючи доповіді чи відкриті уроки.

У серпні 2010 р на засіданні методичного об'єднання обговорювалися питання: 

Аналіз роботи ММО за 2009-2010н.р. та план роботи на 2010-2011н.р. Також ознайомилися з новинками навчально-методичних видань, фахової періодичної літератури (Ліскун Галина Іванівна ЗНЗ№15).З нормативно-законодавчою базою викладання основ здоров’я та ОБЖ (Булига Д.П. ЗНЗ№1). Було розподілено доручення з урахуванням інтересів, з метою систематичного короткого огляду нових видань та періодики. Ініціативною групою вчителів були розроблені питання до контрольних робіт(Булига Д.П. ЗНЗ№1, Сізова Л.Е. ЗНЗ№4).

   У січні 2011 р на засіданні методичного об'єднання обговорювалися питання  з вчителями Основ здоров’я та ОБЖ які матеріали методичного об єднання треба  внести до сайта  вчителів Основ здоров я та ОБЖ.

  У березні – квітні 2011 року вчителі з основ здоров ’я  та ОБЖ приймали активну  участь у позакласній роботі  по  підготовці команд до конкурсу ДЮР, яка здійснювалась вчителями:

  Булига Д.П. ЗНЗ№1                               Кислиця Т.В ЗНЗ№23     

  Сізова Л.Е.ЗНЗ№4                                  Леденьова   В.В. ЗНЗ№25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Лещова О. В. ГІМН№10        

Передерій  Т.Г.гімназія№5                   

Четверик І.Л. ЗНЗ№8

 Стрелков О.Є.ЗНЗ№13

 Філепенко Н.М.НВК№16

Активну участь у підготовці команд міста до конкурсу ЮІР приймали вчителі:

 Булига Д.П. ЗНЗ№1

Лещова О. В. ГІМН№10        

Кудря Н.В.  ЗНЗ№4

Зарютін В.В. ЗНЗ№7

Четверик І.Л. ЗНЗ№8

Дрізік Г.В. НВК3№9

Слесаренко Л.С. ЗНЗ№11

Стрелков О.Є.ЗНЗ№13

Грушко О.А. ЗНЗ№19

Леденьова   В.В. ЗНЗ№25                                                                                                                                                        

Активну участь у підготовці команди міста до конкурсу «Молодь обирає здоров’ я» приймали  вчителі:

Булига Д.П. ЗНЗ№1

Єгорова Зоя Федорівна гімн№19      

Розвиток життєвих навичок визнано у світі найефективнішим «інструментом» формування здорової, успішної і просоціальної особистості. Розвиток життєвих навичок також сприяє формуванню якостей особистості, які відповідають загальнолюдським цінностям: дружелюбність, оптимізм, миролюбність, толерантність, милосердя, великодушність, довіра, гідність, самоконтроль, упевненість, незалежність, впливовість.

Саме соціально-психологічні компетентності є головним результатом навчання з предмету Основи здоров’я.

Пріоритетні завдання ММО на наступний навчальний рік

Для визначення проблем і завдань на наступний навчальний рік була проведена діагностика ускладнень, запитів вчителів, що сприяло оптимального вибору форм підвищення їх кваліфікації.

У наступному навчальному році для підвищення рівня професійної компетентності вчителів планується продовжити роботу над проблемою " Здоровозберігаючі технології на уроках основ здоров я ” і направити діяльність ММО на обмін досвідом успішної педагогічної діяльності шляхом відвідування уроків, створення портфоліо.

1.    Організувати роботу з підвищення психолого-педагогічної, методичної та загальнокультурної компетентностей педагогів.

2.    Організувати роботу семінарів з представниками Центру здоров’я

3.    Продовжити роботу з розробки методичного забезпечення навчального процесу.

4.    Стимулювати творче самовираження, розкриття професійного потенціалу педагогів у процесі роботи на семінарах та в творчих групах.

5.    Постійно виявляти, узагальнювати і розповсюджувати позитивний педагогічний досвід творчо працюючих вчителів.

6.    Створити мультимедійну бібліотеку ММО.

7.    Створити портфоліо методичного об'єднання 2011-2012 навч.рік.